SMOKO E cigaretter

SMOKO E-CIGARETER, SMOKO CBD VILLKOR OCH VILLKOR

Om du fortsätter att bläddra och använda den här webbplatsen godkänner du att följa följande användarvillkor, som tillsammans med vår integritetspolicy reglerar SMOKO E Cigarettrelation med dig i förhållande till denna webbplats. SMOKO E-cigaretter gör allt för att hålla webbplatsen igång och fungera smidigt. I alla fall, SMOKO E-Cigarettes and Go For It Trading Limited tar inget ansvar för att webbplatsen är tillfälligt otillgänglig på grund av tekniska problem utanför vår kontroll.

Användningen av denna webbplats är föremål för följande användarvillkor

Du måste vara laglig ålder för att köpa och / eller använda något SMOKO E-CIGARETTE PRODUKT.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer under 18 år, icke-rökare, kvinnor som är det gravid eller ammar, eller personer med eller riskerar att drabbas av hjärtsjukdom, högt blodtryck, diabetes, eller som tar medicin mot depression eller astma. Denna produkt innehåller nikotin. Om du är allergisk mot nikotin, propylenglykol eller någon kombination av inhalationsmedel, om du är gravid eller ammar, eller om du har hjärtsjukdom, diabetes, högt blodtryck eller astma, rådfråga din läkare innan du använder någon SMOKO elektroniska cigarettprodukter. Sluta använda och kontakta en läkare om du upplever nikotinmissbrukssymtom som illamående, kräkningar, yrsel, diarré, svaghet och snabba hjärtslag. Våra produkter behandlar, diagnostiserar eller botar inte någon sjukdom, fysisk åkomma eller tillstånd. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur eftersom intag av vissa delar kan utgöra en kvävningsrisk. Nikotin kan vara giftigt vid inandning eller förtäring i stora doser och kan orsaka irritation på ögon och hud om det exponeras. Tvätta omedelbart med tvål och vatten vid kontakt. Nikotin är mycket beroendeframkallande och vanebildande. SMOKO E-cigarettprodukter marknadsförs inte för användning som en rökavvänjningsprodukt.

Ålders- och ID-verifiering

På grund av lagar i Storbritannien och EU kan endast personer som är 18 år + köpa elektroniska cigaretter som innehåller nikotin. Om du vill köpa SMOKO Elektroniska cigaretter vi kommer att kräva att du bekräftar din ålder under utcheckningsprocessen. Dessutom genom att gå med på att köpa från SMOKO E-cigaretter, dess dotterbolag och relaterade företag, samtycker du till och ger ditt samtycke till att din identitet ska verifieras av en tredjepartstjänst. All information som rör dina ID-kontroller kommer att förbli konfidentiell och kommer inte att delas till några icke-auktoriserade företag eller organisationer.  

Elektronisk kommunikation

Varje gång du skickar SMOKO Premium elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited ett e-postmeddelande eller logga in på vår webbplats på www.smoko.com, kommunicerar du med oss ​​i elektroniskt format. Detta ger SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited uttryckligt tillstånd att kommunicera tillbaka till dig i samma elektroniska format, antingen via e-post eller genom text, bilder och video som presenteras på vår webbplats. Med detta är vi båda ömsesidigt överens om att alla kontrakt, avtal, avslöjanden eller meddelanden eller annan kommunikation som tillhandahålls dig av SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited uppfyller alla lagliga anmälningskrav.

Copyright

Hela innehållet på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik eller kod, är upphovsrättsskyddat som ett kollektivt arbete enligt engelska, internationella och andra upphovsrättslagar och är egendom för SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited. Det samlade arbetet omfattar verk som är licensierade till SMOKO. Upphovsrätt 2018, SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA. Tillåtelse ges att elektroniskt kopiera och skriva ut delar av webbplatsen i pappersform för det enda syftet att göra en beställning på webbplatsen. Du får visa och, med förbehåll för alla uttryckligen angivna begränsningar eller begränsningar som rör specifikt material, ladda ner eller skriva ut delar av materialet från de olika områdena på webbplatsen enbart för ditt eget icke-kommersiellt bruk, eller för att göra en beställning på webbplatsen eller att köpa Smoko Produkter. All annan användning, inklusive men inte begränsad till reproduktion, distribution, visning eller överföring av innehållet i Smoko.com är strängt förbjudet, såvida det inte godkänns skriftligt av SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited. Du samtycker vidare till att inte ändra eller ta bort något äganderättsmeddelande från material som laddats ner eller skrivits ut från webbplatsen

Varumärken / Intellectual Property

Alla varumärken, servicemärken och handelsnamn på SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited som används på webbplatsen (inklusive men inte begränsat till Smoko namn och logotyp) är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Go For It Trading Limited och är skyddade enligt engelsk, internationell och annan immateriell lagstiftning. De får inte användas utan SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limiteds skriftliga tillstånd i förväg. All annan immateriell egendom på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till patent, utfärdade eller under behandling, är den enda egendom som tillhör SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited och/eller dess licensgivare.

Din SMOKO Konto

Om du använder den här webbplatsen är du ansvarig för att du håller konfidentialiteten för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som uppstår under ditt konto eller lösenord. SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited säljer endast till rökande vuxna i laglig ålder för rökning, som äger och kan köpa med kreditkort. Om du är under laglig ålder för rökning, SMOKO Electronic Cigarettes och Go For It Trading Limited och dess dotterbolag kommer att neka dig service, avsluta alla dina konton, ta bort eller redigera ditt innehåll och avbryta dina beställningar.

Recensioner, kommentarer, kommunikation och annat innehåll

Kunder och besökare uppmanas att skicka in förslag, idéer, frågor eller annan information, så länge innehållet inte är olagligt, obscent, hotande, ärekränkande, inkräktande på integritet, intrång i immateriella rättigheter eller på annat sätt skadligt för tredje part eller stötande. och består inte av eller innehåller programvaruvirus, politisk kampanj, kommersiell uppmaning, kedjebrev, massutskick eller någon form av "skräppost". Använd inte en falsk e-postadress, imitera en tredje part eller enhet eller vilseled på annat sätt Smoko om ursprunget till en kommunikation.

Produktbeskrivningar

SMOKO Electronic Cigarettes och Go For It Trading Limited och dess dotterbolag försöker vara så exakta som möjligt när de publicerar innehåll, men kan inte hållas ansvariga för fel eller utelämnanden, eller eventuella påståenden som uppstår till följd av sådana fel och/eller utelämnanden. Information som erhålls på denna webbplats erbjuds i befintligt skick, utan några inneboende garantier.

Priser

SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited gör alla försök att prissätta alla varor korrekt, men fel uppstår ibland. Dessa prissättningsfel kan resultera i ett lägre eller högre angivet pris på webbplatsen. SMOKO Electronic Cigarettes and Go For It Trading Limited förbehåller sig rätten att annullera beställningar som inkluderar ett pris- eller rabattfel.

Begränsning av ansvar

SMOKO Electronic Cigarettes och Go For It Trading Limited ska inte hållas ansvariga för några speciella, oförutsedda, indirekta eller följdskador som är ett resultat av användningen av, eller oförmågan att använda, materialet på webbplatsen eller prestanda för de produkter som köpts via webbplatsen. , även om SMOKO Electronic Cigarettes and Go For It Trading Limited har informerats om möjligheten av sådana skador. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning av ansvarsfrihet eller oförutsedda skador eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. Inget i dessa villkor ska dock begränsa eller utesluta vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller vårdslöshet från våra anställda eller agenter.

Diverse

Din användning av webbplatsen regleras i alla avseenden av engelsk lag, och inte av FN: s konvention från 1980 om kontrakt för internationell försäljning av varor. Förutom där det är förbjudet godkänner du att alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till webbplatsen (inklusive men inte begränsat till köp av Smoko produkter eller tjänster) ska lösas individuellt, utan tillgripande av någon form av grupptalan, och uteslutande i engelska domstolar. Eventuella skäl till talan eller anspråk du kan ha med avseende på www.smoko.com (inklusive men inte begränsat till köp av Smoko produkter eller tjänster) måste inledas inom ett (1) år efter att anspråket eller orsaken till talan uppstår. Genom att använda webbplatsen godkänner du att ta emot elektronisk kommunikation från SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limited. Du samtycker till att varje meddelande, avtal, avslöjande eller annan kommunikation som SMOKO Electronic Cigarettes and Go For It Trading Limited skickar dig elektroniskt kommer att uppfylla alla juridiska kommunikationskrav, inklusive att sådan kommunikation ska vara skriftlig. SMOKO Elektroniska cigaretter och Go For It Trading Limiteds underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt genomförande av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken parternas uppförande eller handelspraxis ska agera för att ändra något av dessa villkor. SMOKO Electronic Cigarettes och Go For It Trading Limited kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till vilken part som helst när som helst utan att meddela dig. Ingen person som inte är part i detta avtal har någon rättighet enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act från 1999 att genomdriva något villkor i dessa villkor. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse strykas ut och de återstående bestämmelserna förbli i full kraft och verkan. SMOKO Electronic Cigarettes och Go For It Trading Limited ska ha rätt att uppdatera, ändra eller ändra dessa villkor när som helst genom att publicera sådana uppdaterade, ändrade eller ändrade villkor på webbplatsen. Vi lagrar inte kreditkortsuppgifter och delar inte heller kunduppgifter med någon tredje part.

SMOKO E cigaretter

SMOKO E-cigaretter är handelsnamnet för Go For It Trading Limited

Go For It Trading Limited är ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 08636899

Registrerad adress:

Go For It Trading Limited

18 Camden Road

Royal Tunbridge Wells,

Kent, TN1 2PT

Moms 169619169